Auditing I

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

 

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

2. - 4. října 2018

Variabilní symbol:

619118

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 5082 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 6776 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

21

Program:

02. 10. 2018
úterý

9:00 – 12:30                                            Ing. Michal Štěpán
13:30 – 17:00                                          Ing. Michal Štěpán
ZoA*      Zákon o auditorech
Fram     Rámec pro ověřovací zakázky
ISA 200 Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s     mezinárodními auditorskými standardy
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315 Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí
ISA 320 Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika

03. 10. 2018
středa

9:00 – 12:30                                          Ing. Tomáš Ryba
13:30 – 17:00                                        Ing. Tomáš Ryba
ISA 500 Důkazní informace
ISA 501 Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek
ISA 505 Externí konfirmace
ISA 520 Analytické postupy
ISA 530 Výběr vzorků
ISA 540* Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
Příručka Specifická testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky

04. 10. 2018
čtvrtek

9:00 – 12:30                                         Ing. Jaroslav Havelka
13:30 – 17:00                                       Ing. Jaroslav Havelka
Příručka Specifická testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky (pokr.)
Příručka Kontrola finálních výkazů (vč. Cashflow) a přílohy k účetní závěrce
ISA 230 Dokumentace auditu
Příručka Možné techniky dokumentace
ISA 250 Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky
ISA 210* Sjednávání podmínek auditních zakázek
ISA 450* Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 560* Události po datu účetní závěrky
ISA 570* Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580* Písemná prohlášení
ISA 700* Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora
ISA 705* Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706* Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti
ISA 550* Spřízněné strany
ISA 620* Využití práce auditorova experta
ISA 240* Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
EK*        Etický kodex
ISQC1*   Řízení kvality
ISA 220*
Řízení kvality auditu účetní závěrky

* V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně.

Změna programu vyhrazena.


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.