Auditing I

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 20

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

26. - 28. března 2018

Variabilní symbol:

609118

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 5082 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 6776 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

21

Program:

26.3.2018
pondělí      9:00 – 12:30                            Ing. Michal Štěpán
                  13:30 – 17:00                           Ing. Michal Štěpán

ZoA*       Zákon o auditorech
Fram       Rámec pro ověřovací zakázky
ISA 200  Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy
ISA 300  Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315  Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí
ISA 320  Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 330  Reakce auditora na vyhodnocená rizika

27.3.2018
úterý      9:00 – 12:30                            Ing. Tomáš Ryba
              13:30 – 17:00                           Ing. Tomáš Ryba

ISA 500    Důkazní informace
ISA 501    Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek
ISA 505    Externí konfirmace
ISA 520    Analytické postupy
ISA 530    Výběr vzorků
ISA 540*  Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
Příručka    Specificka testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky
   
28.3.2018
středa       9:00 – 12:30                            Ing. Jaroslav Havelka
                13:30 – 17:00                            Ing. Jaroslav Havelka

Příručka     Specificka testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky (pokr.)
Příručka     Kontrola finálních výkazů (vč. Cashflow) a přílohy k účetní závěrce
ISA 230     Dokumentace auditu
Příručka     Možné techniky dokumentace
ISA 250     Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky
ISA 210*   Sjednávání podmínek auditních zakázek
ISA 450*   Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 560*   Události po datu účetní závěrky
ISA 570*   Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580*   Písemná prohlášení
ISA 700*   Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora
ISA 705*   Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706*   Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti
ISA 550*   Spřízněné strany
ISA 620*   Využití práce auditorova experta
ISA 240*   Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
EK*           Etický kodex
ISQC1*     Řízení kvality
ISA 220*   Řízení kvality auditu účetní závěrky


* V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně
Změna programu vyhrazena.


* V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně

Změna programu vyhrazena.


oslav Havelka


 


Změna programu vyhrazena.

Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.