Auditing I.

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 16

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 1. - 3. 10. 2019

Variabilní symbol akce: 619119

Počet hodin pro zápočet do KPV:  21 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 5.082,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 6.776,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

Program kurzu:

1. 10. 2019

Úterý

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00

ZoA*      Zákon o auditorech
Fram     Rámec pro ověřovací zakázky
ISA 200 Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315 Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí
ISA 320 Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika

Ing. Michal Štěpán

2. 10. 2019
Středa

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00

ISA 500 Důkazní informace
ISA 501 Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek
ISA 505 Externí konfirmace
ISA 520 Analytické postupy
ISA 530 Výběr vzorků
ISA 540* Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
Příručka Specifická testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky

Ing. Tomáš Ryba

3. 10. 2019
Čtvrtek

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00

Příručka Specifická testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky (pokr.)
Příručka Kontrola finálních výkazů (vč. Cashflow) a přílohy k účetní závěrce
ISA 230  Dokumentace auditu
Příručka Možné techniky dokumentace
ISA 250  Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky
ISA 210* Sjednávání podmínek auditních zakázek
ISA 450* Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 560* Události po datu účetní závěrky
ISA 570* Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580* Písemná prohlášení
ISA 700* Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora
ISA 705* Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706* Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti
ISA 550* Spřízněné strany
ISA 620* Využití práce auditorova experta
ISA 240* Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
EK*         Etický kodex
ISQC1*   Řízení kvality
ISA 220* Řízení kvality auditu účetní závěrky

Ing. Jaroslav Havelka


* V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně

Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.