Auditing I.

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 17

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 26. - 28. 3. 2019

Variabilní symbol akce: 609119

Počet hodin pro zápočet do KPV:  21 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 5.082,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 6.776,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Program: 

26.3.2019
úterý

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00

ZoA*         Zákon o auditorech
Fram        Rámec pro ověřovací zakázky
ISA 200    Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s  mezinárodními auditorskými standardy
ISA 300    Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315    Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí
ISA 320    Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 330    Reakce auditora na vyhodnocená rizika
Ing. Michal Štěpán

27.3.2019
středa

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00

ISA 500    Důkazní informace
ISA 501    Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek
ISA 505    Externí konfirmace
ISA 520    Analytické postupy
ISA 530    Výběr vzorků
ISA 540*   Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
Příručka   Specifická testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky
Ing. Tomáš Ryba

28.3.2019
čtvrtek

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00

Příručka    Specifická testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky (pokr.)
Příručka    Dokumentace auditu
ISA 230     Možné techniky dokumentace
Příručka    Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky
ISA 250     Sjednávání podmínek auditních zakázek
ISA 210*    Kontrola finálních výkazů (vč. Cashflow) a přílohy k účetní závěrce
ISA 450*    Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 560*    Události po datu účetní závěrky
ISA 570*    Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580*    Písemná prohlášení
ISA 700*    Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora
ISA 705*    Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706*    Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti
ISA 550*    Spřízněné strany
ISA 620*    Využití práce auditorova experta
ISA 240*    Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
EK*            Etický kodex
ISQC1*      Řízení kvality
ISA 220*    Řízení kvality auditu účetní závěrky
Ing. Jaroslav Havelka

*V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně.
Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.