Audit projektů LIFE for Insects a LIFE České středohoří

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky; IČO: 62933591, informuje o zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky malého rozsahu "Audit projektů LIFE for Insects a LIFE České středohoří (program LIFE EK)".

Lhůta pro podání nabídek končí 26. 8. 2020 v 10:00.

Podrobné informace k zadávacímu postupu jsou dostupné v Národním elektronickém nástroji - číslo zakázky N006/20/V00017011.

Veškerá komunikace a podání nabídek probíhá prostřednictvím Národního elektronického nástroje.  

Kontakt: Mgr. Martina Procházková, tel.: 283 069 169, e-mail: martina.prochazkova@nature.cz, www.nature.cz