WEBINÁŘ Audit nestátních neziskových organizací v příkladech II.

Cena pro ostatní.
 

2 940 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 12

 

Lektorka: Ing. Miroslava NEBUŽELSKÁ, auditorka, účetní expert a poradce  v účetnictví a daních u nestátních neziskových organizací

Termín: 16. května 2023 ONLINE

Čas konání:  9:00 - 15:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  6 hodin

Variabilní symbol: 65023

Obsah školení:

Jak probíhá audit běžné nestátní neziskové organizace? V průběhu semináře se budeme opírat o konkrétní příklady z praxe malých či středních neziskových organizací jako jsou obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, případně nadace a nadační fondy či spolky.

postupy a příklady testování - oblasti:

- dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky, vlastní jmění, náklady, výnosy se zaměřením na bezúplatné příjmy

- uzavření auditu - zpráva auditora

 

Příklady, dotazy a odpovědi dle potřeb a zájmu v průběhu celého školení.


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.620,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.940,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.