Audit nestátních neziskových organizací

Cena pro ostatní.
 

1 634 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektor:  Ing. Miroslava Nebuželská, auditorka, účetní expert a poradce v účetnictví a daních u NNO

Místo konání: hotel OLYMPIK (vysoká budova), Sokolovská 138, Praha 8

Termín konání:  27. 9. 2018

Čas konání:  9:00 - 14:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV: 5 hodin

Variabilní symbol: 66618

Obsah:

·      Právní úprava běžně auditovaných nestátních neziskových organizací, jejich právní úprava, rozsah předpisů, které jsou pro provádění auditu významné

·      Obecná specifika auditu neziskových organizací v rámci jednotlivých fází auditu

      plánování auditu – rizika, hladina významnosti,...

      provádění auditu – konfirmace, inventury,….

      uzavření auditu – konečná účetní závěrka a její specifika, výroční zpráva

      spis auditora

·      Specifika vybraných nestátních neziskových organizací, klíčové skutečnosti, které musí auditor ve vazbě na účetní závěrku u daných organizací ověřovat

      nadace

      nadační fondy

      obecně prospěšné společnosti

      zapsané ústavy

      základní církevní organizace, účelové zařízení církví

      veřejné výzkumné instituce

      veřejné vysoké školy

      politické strany

      ostatní nestátní neziskové organizace ve stručnosti – zapsaný spolek, školská právnická osoba, honební společenstvo

·      Dle typu organizace probrání specifik, které je nutné při auditu řešit a často se na ně zaměřit jako na rizikové oblasti - nadační kapitál, jeho zvyšování, snižování, nadační jistina, nadační příspěvky, různé typy grantů a dotací, přijaté dary, bezúplatně nabytý majetek restitucemi, přijaté nepeněžní dary, vzájemná plnění, hlavní a hospodářská činnost, příloha k účetní závěrce, výroční zpráva

·      Dle zájmu otázky & odpovědi & diskuse

 Cena: 

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 1.230,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 1.634,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .