Aktuální otázky z nové úpravy smluv a závazků

Cena pro ostatní.
 

2 239 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 6

Lektor:  JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., katedra obchodního práva Právnické faktulty UK v Praze 


!! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ !!

Místo konání:  Brno, hotel CONTINENTAL, Kounicova 6

AVANTI, Střední 61


Termín konání: 9. 6. 2017

Čas konání:  9:00 - 16:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol:  65017

Cena: 

Pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.684,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.239,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .