Aktivní zemědělec poptává audit

Zemědělec Zbyněk Šmejkal, ič 75093499, poptává audit na splnění definice aktivního zemědělce. Příjmy ze zemědělství jsou tedy minimálně 30 % příjmů z celkových příjmů a zároveň maximální podíl roční částky dotace přímých plateb činí 80 % příjmů ze zemědělské činnosti za poslední účetně uzavřené období. Účtování probíhá v daňové evidenci.

Kontakt: Zbyněk Šmejkal, tel.: 728 354 515, e-mail: zbynek.smejkal@seznam.cz