Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vypsala veřejnou zakázku

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, ič 62933591, zahájila zadávací postup veřejné zakázky malého rozsahu "Audit projektu Strenghtened protection and sustainable use of biodiversity in Armenia in line with the European standards Twinnning (Posílení ochrany biodiversity v Arménii a její udržitelné využívání v souladu s evropskými standardy)".
Lhůta pro podání nabídek končí 21. června 2021 v 10 h. Podrobné informace k zadávacímu postupu jsou dostupné na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji - číslo zakázky N006/21/V00009478 nebo zde.
Veškerá komunikace se zadavatelem a podání nabídek probíhá prostřednictvím Národního elektronického nástroje.
Kontakt: Mgr. Martina Procházková, e-mail: martina.prochazkova@nature.cz