Vzdělávací akce k povinnému vzdělávacímu tématu vyhlášenému VV pro rok 2017

Oddělení vzdělávání (KPV) zařazuje do nabídky vzdělávání školení, která souvisí s povinným vzdělávacím tématem (PVT) vyhlášeným výkonným výborem KA ČR pro kalendářní rok 2017.

Termín pro splnění: 31. 12. 2017,  rozsah plnění: 12 hodin.

Bližší informace k podmínkám plnění PVT byly zveřejněny 1.3.2016 po vyhlášení povinného vzdělávacího

tématu výkonným výborem KA ČR v časopise Auditor č. 2/2016 na str. 4.

Vzdělávací akce jsou připravovány výborem pro KPV ve spolupráci s výborem pro metodiku auditu.

Nabídka školení s tematikou PVT je průběžně o nová témata aktualizována.

(Text informace z 23.9.2016 aktualizován 19. 4. 2017.)