Velká novela zákona o účetnictví

Cena pro ostatní.
 

2 239 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 15

Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., auditor, děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě. Je dlouholetým členem poradní komise MF ČR pro účetnictví.

Místo konání:  Praha, hotel OLYMPIK, Sokolovská 138, Praha 8

Termín:  17. 2. 2017

Čas: 9:00 - 16:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol: 63017


Program školení je zaměřen na rozsáhlou změnu zákona o účetnictví (účinnou od 1. 1. 2016) vyvolanou implementací nové směrnice EU o účetních závěrkách, včetně souvisejících novel prováděcích vyhlášek o účetnictví.


Obsah školení:

Nová směrnice EU o účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách – spojení dosavadní 4. a 7. směrnice EU.

Jednotlivé části novely zákona o účetnictví – jejich podstata a zdůvodnění, dopady, možná rizika pro účetní jednotky, příklady a nezbytné kroky k jejich implementaci v účetní jednotce. Mezi hlavní body bude patřit:

  • Nová kategorizace účetních jednotek - sestavování závěrky a její audit, nové povinné součásti závěrky, zveřejňování
  • Pravidla kalkulace nákladů vlastní výroby
  • Vykazování rezerv a událostí po rozvahovém dni
  • Omezení výplaty dividend v důsledku vykazování výsledků vlastního výzkumu a vývoje
  • Úpravy v oblasti sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky
  • Reálná hodnota, její stanovení a používání
  • Zpráva o platbách vládám a zavedení jednoduchého účetnictví
Navazující novela Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví.


Cena:

cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.684,-  Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.239,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .