Systém kontroly kvality dle § 24 zák. č.93/2009 Sb. o auditorech

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech (ZoA) definuje v § 24 odst.1 auditorské subjekty, které  podléhají systému kontroly kvality. Zákon požaduje v § 24 odst. 3 splnění řady kritérií, která mají zajistit nestrannost a odbornou kvalitu osob provádějících kontroly auditorů.  V intencích požadavků nového zákona určila dozorčí komise Komory auditorů ČR osoby provádějící kontrolu kvality (OPKK) a tyto osoby  absolvovaly, v souladu s požadavkem uvedeným v § 24 odst. 3 písm. d), každý rok proškolení kontrolorů kvality, a to v červnu 2009,  v červnu a říjnu 2010, v září a říjnu 2011, v říjnu 2012, v listopadu 2013, v červenci 2014, v prosinci 2014,  které je opravňuje kontroly kvality provádět. Vedle členů stávající dozorčí komise byli takto proškoleni i zaměstnanci oddělení kontroly kvality KA ČR.

Vzhledem k tomu, že ZoA upravil nově i okruh osob, které mají právo nahlížet do spisu auditora, a ve výčtu osob, které tímto právem disponují, nejsou vyjmenovány OPKK z řad zaměstnanců oddělení kontroly kvality KA ČR, využila Rada pro veřejný dohled ustanovení § 20 odst. 7 ZoA a pověřila právem nahlížet do spisu auditora také níže uvedené proškolené zaměstnance oddělení kontroly kvality KA ČR, kteří jsou také OPKK (v souladu s § 24 odst. 3 ZoA):

Ing. Petra Fridrichová

Ing. Daniel Stirský

Ing. Rudolf Heřmanský

Ing. Luboš Kašpárek

Ing. Naďa Procházková

Ing. Olga Schwarzová

Ing. Jana Stružinská

Ing. Petr Šťástka

Zaměstnanci oddělení kontroly kvality

Dotazníky ke kontrole kvality

A.

Rámcový dotazník ke kontrole kvality - ověření aplikace ISA u vybraného spisu auditora (prosinec 2011) - (163 kB)
Dotazník pro audit ÚZ neziskových subjektů (prosinec 2011) - (130 kB)
Dotazník pro audit ÚZ bank - (397 kB)

B. 
Kontrolní dotazník pro plnění požadavků zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (prosinec 2011) - (114 kB)
C.
Rámcový dotazník ke kontrole kvality - ověření aplikace ISA u vybraného spisu auditora - přezkoumání hospodaření (únor 2015) - (94 kB)


Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2012

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2012

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2011

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2011

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2011

(podle § 24 odst. 11 zákona o auditorech č.93/2009 Sb.)

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2010

(podle § 24 odst. 11 zákona o auditorech č.93/2009 Sb.)