Systém kontroly kvality dle § 24 zák. č.93/2009 Sb. o auditorech

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech (ZoA) definuje v § 24 odst.1 auditorské subjekty, které  podléhají systému kontroly kvality. Zákon požaduje v § 24 odst. 3 splnění řady kritérií, která mají zajistit nestrannost a odbornou kvalitu osob provádějících kontroly auditorů.  V intencích požadavků nového zákona určila dozorčí komise Komory auditorů ČR osoby provádějící kontrolu kvality (OPKK) a tyto osoby  absolvovaly, v souladu s požadavkem uvedeným v § 24 odst. 3 písm. d), každý rok proškolení kontrolorů kvality, a to v červnu 2009,  v červnu a říjnu 2010, v září a říjnu 2011, v říjnu 2012, v listopadu 2013, v červenci 2014, které je opravňuje kontroly kvality provádět. Vedle členů stávající dozorčí komise byli takto proškoleni i zaměstnanci oddělení kontroly kvality KA ČR.

Vzhledem k tomu, že ZoA upravil nově i okruh osob, které mají právo nahlížet do spisu auditora, a ve výčtu osob, které tímto právem disponují, nejsou vyjmenovány OPKK z řad zaměstnanců oddělení kontroly kvality KA ČR, využila Rada pro veřejný dohled ustanovení § 20 odst. 7 ZoA a pověřila právem nahlížet do spisu auditora také níže uvedené proškolené zaměstnance oddělení kontroly kvality KA ČR, kteří jsou také OPKK (v souladu s § 24 odst. 3 ZoA):

  • Veronika Kurtanská, MBA
  • Ing. Petra Fridrichová
  • Ing. Luboš Kašpárek
  • Ing. Jan Novák
  • Ing. Olga Schwarzová
  • Ing. Daniel Stirský
  • Ing. Jana Stružinská
  • Ing. Petr Šťástka
  • Ing. Naďa Procházková

Dotazníky ke kontrole kvality

A.

Rámcový dotazník ke kontrole kvality - ověření aplikace ISA u vybraného spisu auditora (prosinec 2011) - (163 kB)
Dotazník pro audit ÚZ neziskových subjektů (prosinec 2011) - (130 kB)
Dotazník pro audit ÚZ bank - (397 kB)

B. 
Kontrolní dotazník pro plnění požadavků zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (prosinec 2011) - (114 kB)

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2012

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2012

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2011

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2011

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2011

(podle § 24 odst. 11 zákona o auditorech č.93/2009 Sb.)

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2010

(podle § 24 odst. 11 zákona o auditorech č.93/2009 Sb.)