Statistika

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 37

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

24. - 25. září 2013

Variabilní symbol:

61813

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 2420 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 3227 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

10

Program:

24. září 2013
úterý

14:00 - 18:00                      doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

25. září 2013  
středa

9:00 - 13:00                         prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
14:00 - 16:00                       doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

  • Základní statistické charakteristiky, grafy, tabulky, míry polohy, variability, aplikace na datech z účetních dokladů
  • Počet pravděpodobnosti
  • Meze spolehlivosti na základě výběru vzorků
  • Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnávání
  • Konkrétní praxe cenových indexů v České republice
  • Modelování závislosti ekonomických veličin
  • Popis dlouhodobých vývojových tendencí
  • Národní účetnictví – Makroekonomické agregáty a jejich vztahy

Změna programu vyhrazena