Společnost KRR Development, a.s. hledá auditora

Společnost KRR Development, a.s., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 poptává provedení auditu za rok 2016. Počet dokladů za rok 2016 je 445, jiné dokumenty budou zaslány na vyžádání.

Kontaktní osoba: Kristýna Keřková, tel.: 734 443 836, e-mail: kerkova@krr.cz, www.krr-development.cz