Projednávané kontrolní zprávy Dozorčí komise na zasedání dne 31. října 2016

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 31. října 2016 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Projednávané kontrolní zprávy:

MK1/2016 2016/167 2016/185 2016/161 2016/192 2016/125
2015/187 2016/175 2016/191 2016/138 2016/182
2016/140 2016/178 2016/195 2016/142 2016/141
2016/148 2016/180 2016/197 2016/165 2016/186
2016/153 2016/183 2016/219 2016/154 2016/193