Projednávané kontrolní zprávy Dozorčí komise na zasedání dne 3. října 2016

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 3. 10. 2016.

Projednávané kontrolní zprávy:

2016/127 2016/085
2016/144 2016/177
2016/194 2016/137
2016/110