Projednávané kontrolní zprávy Dozorčí komise na zasedání dne 29. srpna 2016

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 29. srpna 2016 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Projednávané kontrolní zprávy:

2015/198 2016/117 2016/129 2016/155 2016/145
2016/041 2016/118 2016/131 2016/158 2016/088
2016/101 2016/119 2016/133 2016/160 2015/187
2016/108 2016/122 2016/146 2016/113
2016/109 2016/126 2016/150 2016/120