Projednávané kontrolní zprávy Dozorčí komise na zasedání dne 12. září 2016

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 12. 9. 2016.

Projednávané kontrolní zprávy:

2016/123 2016/156 2016/162 2016/179
2016/143 2016/163 2016/187 2016/152
2016/159 2016/164 2016/188 2016/174
MK2/2016 2016/106 2016/170