Poptávka - vypracování Zprávy o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce

Martina Filípková, zemědělský podnikatel, který vede daňovou evidenci, poptává vypracování Zprávy o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce. Zpráva musí být doložena k Jednotné žádosti. Potřebné dokumenty (daňové přiznání a evidence příjmů) budou zaslány na vyžádání.
 
Kontaktní údaje - tel.: 731 114 853, e-mail: usedlost.veselka@seznam.cz