Novela zákona o přezkoumání hospodaření

Ve Sbírce zákonů v částce č. 8 byl dne 6. února 2017 vyhlášen zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Součástí právních předpisů dotčených touto novelou je i zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných celků a doprovodných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumání“).

Novela zákona o přezkoumání není rozsáhlá a týká se rozšíření předmětu přezkoumání hospodaření uvedeného v ustanovení § 2 odst. 2 zákona přezkoumání o povinnost ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost. Závěr z ověření tohoto nově doplněného předmětu přezkoumání hospodaření musí být podle novely § 10 odst. 4 zákona o přezkoumání součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve formě výroku o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě musí být ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedeno, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Podle zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, měla novela nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2017, což vzhledem k vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů dne 6. února 2017 nemůže být bráno v potaz, neboť se jedná o opomenutí zákonodárce. V takovém případě nabývá zákon účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zákon je ke stažení ZDE.

Ve spolupráci s výborem pro metodiku auditu a výborem pro veřejný sektor budou pro potřeby auditorů aktualizovány příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření a příklad zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a následně zveřejněny na webových stránkách Komory auditorů ČR.