Nezisková organizace poptává provedení auditu

Nezisková organizace poptává provedení celkového auditu za rok 2016 a auditu vyúčtování a čerpání dotace Ministerstva zdravotnictví ve výši 973 841 Kč.

Celkové výnosy organizace činí 23 834 000 Kč, převážně z dotací.

Nadace upřednostní auditora z jihočeského regionu.

Kontaktní osoba: Michal Němec, tel.: 724 020 311, e-mail: roubalova@prevent99.cz