Město Rožnov pod Radhoštěm poptává auditorskou službu

Město Rožnov pod Radhoštěm poptává auditorskou službu ve spojitosti s realizací projektu v rámci Visegradského fondu a povinností vytvoření Auditorské zprávy v anglickém jazyce při finálním vyúčtování projektu.

Výňatek z Pravidel pro poskytování grantu týkající se povinnosti auditorské zprávy a jejího rozsahu (text vyznačen červeně) a základní údaje o projektu vymezující auditorskou zakázku naleznete zde.

Realizace auditu (auditní kontrola na místě – Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, vypracování a předání auditní zprávy, fakturace) by měla proběhnout v termínu od 25. 5. 2017 s deadlinem do 23. 6. 2017.

V případě zájmu o tuto zakázku prosím o zaslání kontaktu a cenové nabídky nejpozději do 16. 5. 2017 na e-mailovou adresu dagmar.snajdarova@roznov.cz.