Kontroly kvality dle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoA) definuje v § 24 - § 24g a § 35 systém kontroly kvality, prováděný Dozorčí komisí a stanovuje podmínky, které mají zajistit nestrannost a odbornou kvalitu osob provádějících kontroly kvality. V souladu s těmito požadavky provádí kontrolu kvality auditorské činnosti členové Dozorčí komise KA ČR spolu s kontrolory kvality (pracovníky oddělení kontroly kvality KA ČR).

Kontroloři kvality absolvují průběžně odborné vzdělávání zaměřené na prohlubování a zvyšování jejich odborné kvalifikace. Členové Dozorčí komise se vybraných školení kontrolorů kvality mohou též zúčastnit.

Kontrola kvality je prováděna v souladu s Dozorčím řádem KA ČR, který je závazným vnitřním předpisem KA ČR pro kontrolu kvality u auditorů a pro výkon dalších funkcí Dozorčí komise KA ČR. 

Pracovníci oddělení kontroly kvality KA ČR jsou:

Ing. Petra Fridrichová

Ing. Daniel Stirský

Ing. Rudolf Heřmanský

Ing. Luboš Kašpárek

Ing. Naďa Procházková

Ing. Olga Schwarzová

Ing. Jana Stružinská

Ing. Petr Šťástka

Zaměstnanci oddělení kontroly kvality

Dotazníky ke kontrole kvality

A.

Rámcový dotazník ke kontrole kvality - overení aplikace ISA u vybraného spisu auditora 2015

Tabulka TVS

Rámcový dotazník ke kontrole kvality - neziskové subjekty

Dotazník A přezkum 2016

B. 

Kontrolní dotazník pro plnení požadavku ZoA 2015


Souhrnné zprávy Komory auditorů ČR o kontrole kvality

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2015

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2015

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2014

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2014

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2012

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2012

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2011

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2011

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2011

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2010