Konsolidace a podnikové kombinace

Cena pro ostatní.
 

10 325 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 8

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

7. - 11. srpna 2017

Variabilní symbol:

61417

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7 744 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 10 325 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

32

Program:


7. srpna 2017       
pondělí

8:30 - 12:00 hod. (3,5 hod.)   
13:00 – 15:30 hod. (2,5 hod.)

Česká legislativa a IFRS standardy
Konsolidační celek
Konsolidační rozdíl, goodwill
Základní příklady na konsolidaci plná, ekvivalenční a poměrná metoda
Ing. Radka Loja8. srpna 2017
úterý   

8:30 - 12:00 hod. (3,5 hod.)   
13:00 – 15:30 hod. (2,5 hod.)

IFRS standardy
Eliminace vnitroskupinových zůstatků a transakcí
Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání
Ztráta ovládání, dekonsolidace
Ing. Radka Loja


9. srpna 2017
středa

8:30 - 12:00 hod. (3,5 hod.)   
13:00 – 15:30 hod. (2,5 hod.)

Komplexní příklady
Konsolidace zahraničního dceřiného podniku
Ing. Radka Loja


10. srpna 2017
čtvrtek

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00-17:00 (3 hod.)   

Přeměny obchodních společností – přehled a obecné účetní řešení dle ZÚ
Přístup českého účetnictví k dílčím problémům účetnictví přeměn:
•    specifika sloučení, splynutí, převodu jmění na společníka, rozdělení, rozdělení odštěpením, sloučení mateřské a dceřiné společnosti
•    výměnné poměry, doplatky, stanovení struktury vlastního kapitálu, eliminace vzájemných kapitálových i nekapitálových vztahů.
Vklad a prodej podniku v českém účetnictví
Lektor bude upřesněn.


11. srpna 2017   
pátek

8:00 – 12:00 hod. (4 hod.)
13:00- 16:00 hod. (3 hod.)

Podnikové kombinace dle IFRS
Příklady přeměn společností řešených dle IFRS 3
Vybrané příklady přeměn
Lektor bude upřesněn.


Změna programu vyhrazena.   
                   


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.