ISQC 1 v otázkách a odpovědích - zaměřeno na SME/SMP

Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy IFAC vydala materiál "Použití mezinárodního standardu řízení kvality ISQC 1 úměrně povaze a velikosti společnosti". Jedná se o soubor otázek a odpovědí, které jsou relevantní při použití ISQC 1 v kontextu malých a středních podniků.
Předkládáme vám anglickou verzi a český překlad zajištěný KA ČR.