EU Směrnice

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660 EHS a 83/349/EHS
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660 EHS a 83/349/EHS
  Česká verze (1387 kB)
  Anglická verze (1588 kB)
  Konsolidované znění (informativní, neautorizované) k 11. 12. 2014
  Česká verze (1194 kB)
  Anglická verze (1218 kB)
 • SMĚRNICE RADY (86/635/EHS), o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí
  Česká verze (512 kB)
  Anglická verze (1847 kB)
  Konsolidované znění (informativní, neautorizované) k 5. 9. 2006
  Česká verze (148 kB)
  Anglická verze (112 kB)

  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/65/ES ze dne 27. září 2001, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí
   Česká verze (453 kB)
   Anglická verze (113 kB)
  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven
   Česká verze (461 kB)
   Anglická verze (129 kB)
  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven
   Česká verze (65 kB)
   Anglická verze (61 kB)
 • SMĚRNICE RADY (91/674/EHS) o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven
  Úplné znění k 05.09.2006
  Česká verze (169 kB)
  Anglická verze (122 kB)

  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven
   Česká verze (461 kB)
   Anglická verze (129 kB)
  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven
   Česká verze (65 kB)
   Anglická verze (61 kB)