Etický kodex Komory auditorů České republiky

Změny Etického kodexu přijaté KA ČR (účinné od 23. 11. 2015) (238 kB)

Etický kodex přijatý KA ČR (účinný od 1. 1. 2011)  (1,18 MB) a úvodní texty vydané IFAC v roce 2012

Přímý odkaz na anglické znění dokumentu na stránkách IFAC  (direct link to English version of the document located on IFAC website):  zde/here

Copyright

Etický kodex KA ČR (účinný do 31. 12. 2010) (705 kB).

Etický kodex - dodatek č. 1 (účinný do 31. 12. 2010)