E-learningové kurzy

Všechny e-learningové kurzy jsou vytvořeny ve stejném jednoduchém prostředí a obsahují kromě průvodce kurzem a návodu na organizaci studia také studijní materiál, který si můžete vytisknout. Pod jednotlivými kapitolami si své znalosti můžete ověřit cvičnými testy s okamžitou správnou odpovědí, které si můžete opakovaně procvičovat a kdykoliv během trvání 3 měsíční lhůty, kdy Vám kurz běží, se do kurzu vracet.

V každém kurzu je připraven závěrečný test, který obsahuje různý počet otázek (dle výběru kurzu), které jsou modifikací cvičných testů. Pro úspěšné splnění kurzu je třeba správně odpovědět na minimální  počet otázek v závěrečném testu, dle výběru kurzu. Po neúspěšném absolvování závěrečného testu lze NOVĚ test opakovat. Opravný test budou mít účastníci k dispozici ihned po neúspěšném absolvování testu. Hodiny do KPV jsou započteny v příslušném roce, kdy je absolvován závěrečný test. Každý e- learningový kurz je možné po jeho úspěšném absolvování započítat stanoveným rozsahem hodin do KPV pouze jednou za kalendářní rok.

Objednávka e-learningového kurzu

  • prostřednictvím e-shopu z nabídky kurzů zveřejněných na internetových stránkách   KA ČR  http://www.kacr.cz/e-learningove-kurzy-01
  • objednávka je závazná
  • kurzy je možné objednávat nejdéle do 20.12. v příslušném roce, pozdější objednávky budou převedeny do dalšího roku.

Přístupová data, doba platnosti kurzu

Informační email včetně přístupových dat do kurzu ( uživatelské jméno a heslo) jsou zasílány členům KA ČR do 24 hodin po objednání kurzu na uvedenou e-mailovou adresu, bez ohledu na úhradu kurzu. Informace o studiu a technické požadavky naleznete po přihlášení do kurzu v úvodní kapitole.
  • od data obdržení přístupových dat do kurzu běží 3 měsíční lhůta pro úspěšné absolvování závěrečného testu
  • výsledky závěrečného testu jsou k dispozici ihned po jeho odevzdání

Dva dny před skončením kurzu je automaticky odesláno e-mailem upozornění na končící platnost kurzu těm účastníkům, kteří ještě neodevzdali závěrečný test ( platí pro přístupy, zaslané po 1. 1. 2016).

Úhrada kurzu pro členy KA ČR

  • úhradu za e-learningový kurz je třeba provést bankovním převodem na účet číslo 87039011/0100 spolu  s uvedením variabilního symbolu objednávky nebo číslem příslušného kurzu, bezprostředně po obdržení přístupových dat
  • pokud nebude faktura účastníkem kurzu uhrazena, nebudou hodiny do KPV započteny

Úhrada kurzu pro nečleny KA ČR

  • u nečlenů KA ČR je třeba před zasláním přístupových dat do kurzu provést úhradu  předem pod příslušným variabilním symbolem na účet číslo 87039011/0100