E-learningové kurzy

Informace

Všechny e-learningové kurzy jsou vytvořeny ve stejném jednoduchém prostředí a obsahují kromě průvodce kurzem a návodu na organizaci studia také studijní materiál, který si můžete vytisknout. Pod jednotlivými kapitolami si své znalosti můžete ověřit cvičnými otázkami s okamžitou správnou odpovědí, které si můžete opakovaně procvičovat a kdykoliv během trvání 3 měsíční lhůty, kdy Vám kurz běží, se do kurzu vracet.

V každém kurzu je připraven závěrečný test, který obsahuje různý počet otázek (dle výběru kurzu), které jsou modifikací cvičných otázek. Pro úspěšné splnění kurzu je třeba správně odpovědět na minimální  počet otázek v závěrečném testu, dle výběru kurzu. Pokud frekventant neodpoví správně na minimální počet otázek a test nesplní, je možné test za poplatek 120,- Kč včetně DPH opakovat. Je třeba požádat emailem oddělení vzdělávání o zaslání nového testu. Do 24 hodin Vám bude vygenerován a na uvedený e-mail zaslán test nový. Tato lhůta běží dalších 14 dnů. POZOR! O zaslání nového testu je třeba zažádat v původní 3 měsíční lhůtě. Pokud nestihnete v této lhůtě zažádat oddělení vzdělávání o zaslání nového testu, je třeba, v případě zájmu, kurz absolvovat znovu za standardních podmínek s novou 3 měsíční lhůtou.


Objednávka e-learningového kurzu

  • prostřednictvím e-shopu z nabídky kurzů (on-line formulář) zveřejněného na internetových stránkách KA ČR  www.kacr.cz
  • písemně na adresu KA ČR (Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00) nebo faxem na číslo 224 211 905 nebo na e-mail: vzdelavani@kacr.cz
  • objednávka je závazná

  • kurzy je možné objednávat nejdéle do 20.12. v příslušném roce, pozdější objednávky budou převedeny do dalšího roku.


Přístupová data - nový postup pro členy KA ČR, organizační podmínky

  • přístupová data do kurzu ( přihlašovací jméno a heslo) jsou zasílány členům KA ČR do 24 hodin po objednání kurzu na uvedenou e-mailovou adresu, bez ohledu na úhradu kurzu, spolu s fakturou. U nečlenů KA ČR je třeba před zasláním přístupů do kurzu provést úhradu  předem pod příslušným variabilním symbolem.
  • od data zaslání přístupových dat do kurzu běží 3 měsíční lhůta pro úspěšné absolvování závěrečného testu.
  • hodiny do KPV jsou započteny v příslušném roce, kdy je absolvován závěrečný test.


Úhrada kurzu pro členy KA ČR

  • úhradu za e-learningový kurz proveďte bankovním převodem na účet číslo 87039011/0100 spolu  s uvedením variabilního symbolu příslušného kurzu nebo číslem faktury, bezprostředně po zaslání přístupových dat
  • pokud nebude faktura účastníkem kurzu uhrazena, nebudou hodiny do KPV započteny

Úhrada kurzu pro nečleny KA ČR

  • u nečlenů KA ČR je třeba před zasláním přístupových dat do kurzu provést úhradu  předem pod příslušným variabilním symbolem na účet číslo 87039011/0100