Auditorský standard č. 52 zůstává v platnosti

Rádi bychom auditory informovali, že auditorský standard KA ČR č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, jehož účinnost byla stanovena pro přezkoumání hospodaření za kalendářní rok 2011, zůstává v platnosti a je účinný i pro přezkoumání hospodaření za kalendářní rok 2012 a následující.