Archiv

Změny Etického kodexu přijaté KA ČR (účinné od 23. 11. 2015) (238 kB)

Etický kodex přijatý KA ČR (účinný od 1. 1. 2011)  (1,18 MB) a úvodní texty vydané IFAC v roce 2012

Přímý odkaz na anglické znění dokumentu na stránkách IFAC  (direct link to English version of the document located on IFAC website):  zde/here

Copyright

Etický kodex KA ČR (účinný do 31. 12. 2010) (705 kB).

Etický kodex - dodatek č. 1 (účinný do 31. 12. 2010)