Aktuální změny v oblasti daně z příjmů, především novela ZDP 2017

Cena pro ostatní.
 

1 634 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektor:  Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, člen prezidia KDP ČR

Místo konání:  Brno, hotel AVANTI, Střední 61

Termín konání: 7. 3. 2017

Čas konání:  9:00 - 14:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol:  63517

Obsah semináře:

1) Současná aktuální situace v oblasti ZDP (aktuální informace, nový zákon o daních z příjmů, směrnice EU a podobně)

 2) Aktuální novela ZDP – Sněmovní tisk č.873

-změny ve zdanění podílů na zisku a záloh na podíl na zisku

-změny ve zdanění příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů

-změny v oblasti zdanění bezúplatných příjmů, např. bezúročných zápůjček

-změny v oblasti majetku

    -možnost odpisovat TZ podnájemcem

    -změny v odpisování nehmotného majetku

    -změny v případě likvidace staveb

-změny v oblasti nákladů  a základu daně (dopad změny metody do ZD, náklady na exekuce u dlužníka)

-změny v oblasti prodloužení prekluzivní lhůty z titulu ztráty)

-vybrané změny v oblasti FO (změny v oblasti paušálu, zaměstnaneckých benefitů a podobně)

-nová editační povinnost na základ daně stálé provozovny

 

Cena: 

Pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.230,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1.634,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .